Biuro Informacji Kredytowej (BIK) – wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Biuro Informacji KredytowejBiuro Informacji Kredytowej to rejestr w którym znajdują się informacje o kredytobiorcach i ich zobowiązaniach. Nie można go jednak mylić z „czarną listą”, bo aż 90% wpisów to dane osób, które terminowo spłacają lub spłacały swoje kredyty.

Jednak w rejestrze figurują również osoby, które miały problem z rzetelnym wypełnieniem swoich obowiązków wobec pożyczkodawcy. Dzięki temu banki i inne instytucje udzielające pożyczek czerpią z niego informacje na temat historii kredytowej swoich klientów i terminowości spłat posiadanych przez nich zobowiązań. Jest dla nich wsparciem w procesie podejmowania decyzji dotyczącej udzielenia kolejnej pożyczki.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało powołane przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe1. Zgodnie z tym przepisem, banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą utworzyć instytucję upoważnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

 • bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d ust. 1 ustawy Prawo bankowe
 • innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

Źródło: www.bik.pl

Działalność Biura Informacji Kredytowej reguluje kilka ustaw, najważniejsze z nich, to:

 • podstawą ustawą, na mocy której został powołany i funkcjonuje, jest Prawo Bankowe1;
 • informacje gromadzone i udostępniane przez BIK obejmują dane osobowe chronione przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych2;
 • obowiązek dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki nakłada na wszystkich kredytodawców znowelizowana Ustawa o kredycie konsumenckim3;
 • zbieranie i udostępnianie danych dotyczących posiadaczy elektronicznych instrumentów płatniczych odbywa się na podstawie Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych4.

Jak działa BIK?

Każda zaciągnięta przez nas pożyczka trafia do rejestru BIK i w przypadku jej terminowej spłaty buduje naszą pozytywna historię. Po każdej spłacie raty pożyczki bank raportuje do rejestru terminowe uregulowanie zobowiązanie. Zgłasza również opóźnienia podając wysokość opóźnienia i okres. Niestety wszelkie opóźnienia wpływają negatywnie na nasz wizerunek i rzutują na decyzję dotyczącą udzielenia nowego kredytu. Wnioskując o nową pożyczkę, bank lub firma działająca na rynku pozabankowym sprawdza w rejestrze wnioskodawcę i w przypadku pozytywnej historii wydaje pozytywną decyzję.

Znowelizowana Ustawa o kredycie konsumenckim3 nakłada na wszystkich kredytodawców obowiązek dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Ocena ryzyka może być dokonywana na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy (art.9). Podmioty spoza sektora bankowego mogą uzyskać dostęp do informacji o historii kredytowej klienta tylko na podstawie jego zgody.

Źródło: www.bik.pl

BIK dla każdego

Każdy pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia jakie informacje o nim są zgromadzone w systemie i jak wygląda jego historia kredytowa. Dostęp do nich uzyskamy zakładając jedno z dwóch kont: Podstawowe – bezpłatne lub Premium w cenie 79 złotych rocznie. W ramach konta Podstawowego otrzymujemy możliwość skorzystania w informacji ustawowej.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych raz na pół roku możemy bezpłatnie pobrać raport zawierający dane gromadzone na nasz temat. Dowiemy się z niego, jak wygląda nasza szczegółowa historia kredytowa.

Dzięki Kontu Premium, możemy dodatkowo na bieżąco kontrolować swoją historię kredytową, oraz poznać swoją ocenę punktową. Dzięki Alertom BIK zyskamy ochronę przed próbą wyłudzenia kredytu na nasze dane (zostaniemy poinformowani wiadomością SMS zawsze, gdy do BIK wpłynie wniosek kredytowy na nasze nazwisko). Otrzymamy również BIK Pass, czyli dokument zawierający podsumowanie zobowiązań kredytowych wraz z oceną punktową. Jeśli zaświadczy on o wysokiej ocenie, to na jego podstawie możemy otrzymać specjalne oferty produktów bankowych i ubezpieczeniowych u partnerów Biura Informacji Kredytowej. Konto Premium możemy wypróbować za darmo uruchamiając na 60 dni Konto Próbne.

Punkty i gwiazdki

Jakość kredytobiorcy określana jest w postaci oceny punktowej. Możemy otrzymać od 192 do 631 punktów. Ocena jest dodatkowo prezentowana jest postaci od jednej do pięciu gwiazdek. Im bardziej godny zaufania kredytobiorca, tym wyższa ocena.

Scoring jest metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil danego klienta jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym wyższą ocenę punktową otrzyma ten klient. Wyższa ocena punktowa oznacza większe prawdopodobieństwo, że dany klient będzie terminowo spłacał swoje kredyty.

Co wpływa na ocenę punktową?

Pozytywne dla pożyczkobiorcy skutki ma:

 • jakość kredytów, czyli ich terminowa spłata,
 • aktywność kredytowa, czyli liczba posiadanych aktualnie lub spłaconych już kredytów,
 • niskie i rzadkie wykorzystanie limitów kredytowych w rachunkach osobisty,
 • mała liczba wniosków o nowe pożyczki.

 

Negatywne skutki powstają w wyniku:

 • opóźnienia w spłacie rat kredytów (wysoka kwota zaległości, długi czas opóźnienia i niewielki okres jaki minął od wystąpienia ostatniego opóźnienia),
 • wysoki poziom wykorzystania lub przekroczenie przyznanego limitu kredytowego,
 • zbyt duża aktywność kredytowa (duża liczba aktywnych kredytów, duża liczba wniosków w krótkim okresie).

Źródło: www.bik.pl

Przetwarzanie danych, a czyszczenie BIK

Banki i SKOKi zamieszczając dane klientów w bazie BIK działają na podstawie prawa bankowego. Zgodnie z nim informacja po kredytach w spłacie których wystąpiły zaległości są przetwarzane przez BIK przez 5 lat od ich zamknięcia. W przypadku poprawnie obsługiwanych zobowiązań dane mogą zniknąć z chwilą ich spłaty, chyba że chcąc budować swoją pozytywną historię wyrazimy zgodę na ich dalsze przetwarzanie . W związku z tym czyszczenie BIK nie jest możliwe, a firmy oferujące odpłatnie takie usługi starają się zarobić na naszej niewiedzy.

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe: Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz.665 z późniejszymi zmianami

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami

3 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim: Dz. U. 2011 r., nr 126, poz. 715

4 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych: Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1385

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *