Czyszczenie BIK

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane na mocy Prawa bankowego (więcej o BIK dowiesz się tutaj). Prowadzi on rejestr pożyczkobiorców i spłacanych przez nich zobowiązań – czynnych, jak również już spłaconych.

Czyszczenie rejestru BIK

BIK gromadzi zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne. Pozytywna historia kredytowa, czyli informacje o kredytach które były spłacane regularnie, stanowi około 90% wszystkich wpisów. Pożyczkobiorcy najbardziej się jednak obawiają wpisów o zobowiązaniach w spłacie których powstały zaległości. Przez nie, starając się o kolejną pożyczkę trudniej będzie im ją dostać na korzystnych warunkach. Zła historia kredytowa bardzo często powoduje odmowę udzielenia kolejnej pożyczki lub kredytu. Zarówno banki, SKOKi, jak i firmy działające na rynku pozabankowym wolą pożyczać swoje pieniądze rzetelnym kredytobiorcą, którzy zwrócą je w określonym w umowie czasie.

Nieuczciwi czyściciele

Na rynku działa wiele firm, które oferują swoje usługi polegające na czyszczeniu rejestrów Biura Informacji Kredytowej. Oferta adresowana jest do wszystkich tych osób, które figurują w rejestrze ze złą historią. To znaczy w spłacie ich zobowiązań wystąpiły zaległości trwające przez dłuższy okres, zaległość była wysoka, lub wręcz toczyło się wobec nich postępowanie egzekucyjne.

Za czyszczenie BIK, czyli usunięcie z niego wszystkich negatywnych wpisów firmy te pobierają wysokie wynagrodzenie. Koszty mogą sięgnąć nawet kilkuset złotych, jednak obiecywane usługi są nie do zrealizowania zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi na których opiera się działalność BIK.

Jak długo BIK może przetwarzać dane?

  • Dane o kredycie spłacanym terminowo przechowywane są w systemie Biura Informacji Kredytowej od chwili ich przekazania przez pożyczkodawcę do momentu całkowitej spłaty zadłużenia.
  • Jeśli pożyczkobiorca wyraził na to zgodę, to mogą być one przetwarzane również po spłacie zobowiązania. Jest to korzystne rozwiązanie dla pożyczkobiorcy, ponieważ buduje w ten sposób jego pozytywną historię kredytowa – w przypadku wnioskowani o kolejny kredyt zwiększa w ten sposób szansę na jego uzyskanie na korzystnych warunkach.
  • W przypadku zobowiązań obsługiwanych nieterminowo, jeśli zwłoka w spłacie przekroczyła 60 dni i upłynęło 30 dni od momentu poinformowania klienta przez pożyczkodawcę o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody, informacje takie mogą być przetwarzane przez okres nawet 5 lat licząc od momentu spłaty tego zobowiązania.

Działalność takich firm oferujących czyszczenie BIK ogranicza się więc do podpisania z bankiem ugody i ewentualnego wycofania gody na przetwarzanie danych po spłacie zobowiązania. To natomiast skutkuje usunięciem pozytywnych, a więc korzystnych dla pożyczkobiorcy, zapisów z systemu.

Jak samemu wyczyścić BIK?

W niektórych przypadkach możemy samemu wystąpić o usunięcie zapisów z rejestru i nie musimy w tym celu korzystać z odpłatnych usług pośredników. Musimy przy tym tylko pamiętać, że wniosek o wykreślenie określonych informacji może złożyć tylko ta instytucja, która dokonała ich zgłoszenia.

Dane z rejestru BIK mogą być usunięte w trzech przypadkach:

  • odwołaliśmy zgodę na przetwarzanie naszych danych po wygaśnięciu zobowiązania lub też upłynął termin, na jaki zgoda ta została udzielona,
  • minął 5-letni termin przetwarzania danych bez naszej zgody po wygaśnięciu zobowiązania w przypadku którego powstały opóźnienia,
  • dane w rejestrze były nieprawdziwe lub błędne.

Podsumowanie

Dane z rejestrów Biura Informacji Kredytowej może usunąć jedynie instytucja, która dokonała wpisu. W niektórych przypadkach możemy samemu zgłosić się do niej z prośbą o usuniecie naszych danych z systemu BIK. Nie musimy w tym celu korzystać z pośredników, a tym bardziej płacić za takie usługi. Musimy jednak pamiętać, że w przypadku pożyczek w spłacie których powstały opóźnienia, dane w rejestrze mogą być przechowywane przez okres nawet 5 lat po spłacie zobowiązania. Jednocześnie nie ma sensu usuwać pozytywnych wpisów ponieważ budują one naszą historię kredytową i zwiększają tym samym szanse na uzyskanie kolejnej pożyczki na korzystnych dla nas warunkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *