Międzynarodowe badanie Ferratum dot. zachowań konsumentów

To już ósma edycja ankiety organizowanej przez Ferratum Group wśród swoich klientów pod nazwą Wakacyjny Barometr. W badaniu, organizowanym co pół roku, udział wzięły 22 tysiące gospodarstw domowych. Celem ankiety było zbadanie m.in. jakie plany mają respondenci na lato, jaki sposób robienia zakupów wybiorą: online czy tradycyjny oraz w którym kraju spędzą większą część wakacji.

Wyniki tegorocznej ankiety pokazują aż 26-procentowy wzrost liczby respondentów planujących większe wydatki tego lata niż w ubiegłym roku. Natomiast wysokość wydatków nie zmieni się w przypadku 40 proc. ankietowanych.

Kto wyda najwięcej?

Z badania wynika, że największą część swojej miesięcznej wypłaty na letnie wakacje przeznaczą respondenci z Norwegii (68,5 proc.), Łotwy (67 proc.), Chorwacji (61,2 proc.) i Meksyku (60,3 proc.). Wśród krajów, których obywatele wydadzą najmniejszą część miesięcznej pensji w okresie letnim znalazły się Finlandia (39,7%), Szwecja (37,9%), Polska (14%) i Brazylia (13,1%).

 

Gotówka straciła na popularności

Nie był wielkim zaskoczeniem fakt, że znaczna część respondentów z Norwegii i Szwecji podczas płacenia wybiera kartę płatniczą zamiast gotówki (70 proc.). Nie tylko Skandynawia wiedzie prym w płatnościach bezgotówkowych. Ponad 50 proc. ankietowanych przyznało, że tego lata zamiast gotówki wybierze płatność kartą.

Znaczna część badanych, bo aż 60 proc., stwierdziła, że skorzysta z bankowości elektronicznej, by zaspokoić swoje potrzeby bankowe podczas wakacji. A jeszcze dokładniej mówiąc, aż 80 proc. uczestników badania ze Szwecji, Kanady, Norwegii i Holandii opowiedziało się za korzystaniem z bankowości internetowej w okresie letnim.

Podróżowanie w czasie wakacji

 

11,3 proc. uczestników badania wskazało, że ich podróże ograniczać się będą wyłącznie do ojczyzny, tylko 8,7 proc. respondentów przyznało, że miejsca docelowe ich wakacyjnego wypoczynku znajdą się poza granicami ich państwa.

 

Wyjeżdżający na wakacje powiedzieli, że prawie 40 proc. zaoszczędzonych przez nich pieniędzy na wakacje, wydadzą na podróżowanie. To oznacza 7-procentowy wzrost względem poprzedniego roku. Wśród krajów, których mieszkańcy przeznaczą największą część wakacyjnych oszczędności na podróże znalazły się  Niemcy (50,8 proc.), Bułgaria (45,8 proc.), Finlandia (41,1 proc.) i Polska (40,1 proc.).

 

Na podróże zagraniczne najwięcej wydadzą uczestnicy badania z Bułgarii, Brazylii i Danii. Przeznaczą na ten cel od 15 do 20 proc. swoich miesięcznych zarobków.

 

Do respondentów, którzy są najbardziej skłonni wydać więcej niż 100 euro za nocleg w hotelu, należą Norwegowie (99,43 proc.). Z opcji Airbnb, która umożliwia znalezienie zakwaterowania, najchętniej skorzystają ankietowani z Niemiec (72,18 proc.), Czech (52,03 proc.) i Bułgarii (48,72 proc.).

 

Cele wakacyjnych wydatków

 

Co do czynności, na które uczestnicy badania wydadzą swoje wakacyjne oszczędności, do najpopularniejszych należą podróże krajowe (11,3 proc.). Tuż za nimi znalazły się wydatki na letnie ubrania (10,7 proc.) i rozrywki grupowe, w szczególności wycieczki na plażę, przyjęcia czy wizyty w restauracji (10 proc.).

 

9,8 proc. respondentów z Meksyku, Kanady i Czech zadeklarowało wydatki na rekreację w gronie rodziny i sport – te aktywności były najpopularniejsze w tych krajach. Wydatki na wydarzenia społeczne zadeklarowało 9,2 proc. respondentów. Z kolei Łotysze najchętniej deklarowali wydatki na prace ogrodowe i majsterkowanie. Na ten cel ankietowani z Łotwy przeznaczą 16 proc. swoich przychodów.

 

Kupowanie tradycyjne czy przez internet?

 

Z kolei 30 proc. respondentów uznało, że tego lata zdecyduje się na zakup produktów i usług online. Na czele znaleźli się obywatele Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Z tradycyjnych metod kupowania podczas wakacji skorzystają mieszkańcy Finlandii, Łotwy i Meksyku.

 

Jak przeprowadzono badanie Wakacyjny Barometr 2018 Ferratum Group?

  • W badaniu przeprowadzonym przez Ferratum Group, udział wzięli aktywni klienci firmy z 18 krajów. Odpowiedzi udzielane były za pośrednictwem ankiety internetowej, na którą składał się znormalizowany formularz. Dochody wyrażone zostały w miejscowej walucie, a względne letnie wydatki obliczone zostały na podstawie współczynnika dochodu rozporządzalnego rodziny w danym kraju. Wspomniane dochody zostały dostosowane dla każdego państwa, natomiast średni parytet siły nabywczej został oparty na danych Banku Światowego, opracowanych w 2014 r.
  • Udział w badaniu wzięły 22 tys. gospodarstw domowych, a respondenci reprezentowali grupę w przedziale wiekowym 18-61 lat. Większą część ankietowanych stanowiły kobiety (54,4 proc.). Gospodarstwa uczestników badania miały średnią wielkość 2,9 osoby, zaś ich średni dostępny przychód mieścił się w przedziale 603 – 2631 euro.
  • Respondentów pytano nie tylko o czynniki demograficzne, ale również o ich rozporządzalny przychód miesięczny netto. Ankietowani odpowiadali też na pytania dotyczące wydatków na wakacje oraz czynności i usług, z jakich będą korzystać podczas wakacji, jak Airbnb czy bankowość elektroniczna za granicą.
  • Badanie wykorzystało walutę właściwą dla danego państwa. Odpowiedzi respondentów zostały ujednolicone, dzięki czemu odzwierciedlają one moc nabywczą każdego kraju. Formularz był anonimowy.

 

O Grupie Ferratum:

 

Grupa Ferratum jest międzynarodową firmą, która w ofercie ma pożyczki udzielane za pośrednictwem telefonów komórkowych, a także pożyczki przez internet dla klientów indywidualnych oraz małe pożyczki dla przedsiębiorstw. Ferratum Group zostało założone w 2005 r., a jej siedziba znajduje się w Helsinkach, w Finlandii. Na przestrzeni lat Ferratum  rozwinęła swoją działalność na 25 krajów w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, a także w regionie Azji-Pacyfiku.

Ferratum jest liderem technologii usług finansowych w internecie i na telefony komórkowe. Grupa wiedzie również prym w rewolucji bankowości elektronicznej. Bank internetowy został założony w 2016 r. Jest to innowacyjna platforma bankowa, która ma w ofercie liczne usługi bankowe, szczególnie płatności cyfrowe w czasie rzeczywistym i przelewy w ramach tej samej aplikacji. Z usługi tej korzystają obecnie klienci na pięciu europejskich rynkach. Ferratum z założycielem Jormą Jokelem na czele, może pochwalić się 1,9 mln aktywnych i byłych klientów, którzy obecnie korzystają z otwartego rachunku lub w przeszłości udzielono im co najmniej jednej pożyczki (na podstawie danych z 31 grudnia 2017). W ciągu ostatnich 12 miesięcy otwarty rachunek bankowości internetowej lub aktywne saldo pożyczkowe miało 780 tys. klientów.

Grupa Ferratum jest notowana na frankfurckiej giełdzie papierów wartościowych na rynku Prime Standard i oznaczona jest symbolem „FRU”. Więcej informacji na stronie www.ferratumgroup.com.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *